top of page

Küçük Düşünürler Topluluğu

94.9 Açık Radyo'da yayınlanan Küçük Düşünürler Topluluğu programında, çocuklar Özge Özdemir'in kolaylaştırıcılığında bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışma yürütüyor. İki haftada bir bir araya gelen oniki yaşındaki felsefeciler nitelikli düşünme ve yargıda bulunma becerisinin nasıl geliştiğini hep birlikte işliyor.

bottom of page