top of page

Çocuklar ve Topluluklar için Felsefe yöntemi, 70’lerin başında “düşünme için öğretim” yaklaşımından hareketle Amerikalı felsefeci Matthew Lipman tarafından geliştirilmiştir. Yöntemin işleyişinde, katılımcılar bir hikâye etrafında bir araya toplanır, hikâyedeki felsefi soru üzerinden birlikte soruşturma yaparlar.

 

Oturumu yöneten kolaylaştırıcı, bilgi aktaran kişi değil, açan ve derinleştiren sorularla katılımcıların düşünmesini, akıl yürütmesini sağlayan kişidir.

 

Tartışma boyunca katılımcılar,

varsayımlarını sorgular,

reflektif düşünür,

felsefe yaparlar.

 

Düzenli ve sürekli yapılan çalışmaların sonunda, katılımcıların

soruşturma, akıl yürütme, kavramsallaştırma,

eleştirel ve yaratıcı düşünme,

birlikte çalışan ve birbirine özen gösteren topluluk olma becerileri gelişir.

 

 

Bu etkinliği tek başına değil bir topluluk içinde yapınca,

varsayımlarımızı görme ve gösterme cesaretiyle,

ötekinin varsayımlarını görme ve anlama açıklığıyla,

yalnız olmadığını görmenin tesellisiyle,

ötekiyle sahici bağ kurmanın tatminiyle karşılaşırız.

cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
cocuklaricinfelsefe_p4cegitimi
bottom of page